• banner

    Wat is Agile en Scrum

Wat is Agile

Als je in complexe projecten elk detail vooraf uitwerkt is dat niet alleen tijdrovend voor iedereen. De kans dat je die details bij nader inzien moet wijzigen is erg groot.

De term Agile staat o.a. voor flexibel of aanpasbaar. Tijdens elk project veranderen de omstandigheden. Inzichten wijzigen, je krijgt nieuwe, betere ideeën en de klant beseft dat hij toch iets anders wil. Met een Agile manier van werken speel je juist in op deze veranderingen, waardoor je er veel beter mee kunt omgaan.

Het Agile Manifesto beschrijft dat je bij product-ontwikkeling de focus moet leggen op

  • Mensen en hun onderlinge interactie
  • Werkende software
  • Samenwerking met de klant
  • Inspelen op verandering

Wat brengt Agile

De belangrijkste voordelen van een Agile organisatie zijn:

  • Efficiëntere productontwikkeling, o.a. door beter in te spelen op veranderende omstandigheden en inzichten
  • Beter gemotiveerde medewerkers o.a. door meer betrokkenheid met de meerwaarde van uw producten
  • Grotere klant-tevredenheid, o.a. door intensievere interactie met uw klanten
  • Minder overhead-kosten o.a. door zelf-sturende teams
De verschillende Agile frameworks zijn ontwikkeld, omdat de traditionele Waterval-methode vaak niet paste bij de werkelijke manier van werken. Hierdoor faalde het beheren van projecten vaak. "Software-ontwikkeltrajecten lopen altijd uit" is een vaak gehoorde kreet.

Met een Agile manier van werken ga je ervan uit, dat je aan het begin van een project nog niet alles vast kunt leggen. Daarmee werk je dus flexibel en stuur je het project continu bij met de nieuwste inzichten. In de praktijk is gebleken dat dit grote voordelen biedt ten opzichte van bv de Waterval-methode.

Wat is Scrum

Scrum is een Agile framework waarmee je op een iteratieve manier producten kunt ontwikkelen. Het is gedefinieerd als een software-ontwikkel framework, maar kan in vele andere disciplines uitstekend worden toegepast.

Het belangrijkste uitgangspunt is, dat de ontwikkelteams waarde voor je product genereren en dus waarde voor je bedrijf genereren. Daarom moet de rest van de organisatie voornamelijk ervoor zorgen dat de ontwikkelteams zo efficiënt en effectief mogelijk hun werk kunnen doen.

Het Scrum team werkt in korte sprints of iteraties (1-4 weken per sprint). Aan het begin van een sprint wordt bepaald wat er tijdens de sprint door het team wordt opgeleverd. Aan het einde van de sprint wordt gerapporteerd, geëvalueerd en gepland voor de volgende sprint. Het bijzondere van Scrum is dat de Product backlog (een lijst o.a. met nieuwe product features) een levende lijst is. Hierdoor kan er makkelijk worden ingespeeld op veranderingen in de wensen van de klant, nieuwe inzichten en innovatie. Hier vind je de officiële Scrum Guide.

Misvattingen

Rondom Agile en Scrum bestaan een aantal misvattingen. Termen als onbeheersbaar, niet planbaar, geen documentatie, geen plan, etc worden genoemd. Deze termen hebben niets met Agile of Scrum te maken, maar op de verkeerde manier waarop somige organisaties met Agile en Scrum werken.

Een Agile aanpak biedt juist een uitstekende basis om nauwkeurig gepland, volledig beheerd en goed gedocumenteerd uw project tot een succes te maken.

Wat biedt Agile / Scrum voor uw organisatie

Het belangrijkst voordeel van Agile is dat uw klanten uiteindelijk meer tevreden zijn. Omdat u efficiënter en effectiever oplevert wat de klant echt wil, levert uw product meer waarde voor uw klanten tegen minder kosten.

Een ander belangrijk voordeel is dat uw medewerkers gemotiveerder zijn. Dit komt doordat ze betrokken zijn bij de meerwaarde van het product. Bovendien krijgen uw medewerkers meer verantwoordelijkheden, wat in het algemeen ook positief werkt op de motivatie. Features worden snel opgeleverd, wat ook direct een positieve feedback van de eindgebruiker tot gevolg heeft. Ook geeft het werken in multidisciplinaire teams een veel dynamischer manier van samenwerken, wat de motivatie ook ten goede komt.

Met een Agile organisatie is het uitstekend mogelijk om complexe projecten uit te voeren. Het plannen van een Agile project is niet veel anders dan de traditionele projectplanning. Met een Agile aanpak worden risico's eerder in het project aangepakt waardoor de kans op succes snel toeneemt. Door de open manier van rapportage na iedere sprint heb je ook continu duidelijk inzicht in de voortgang van het project.

Meer weten

Agile Advies helpt u met het vaststellen wat een Agile manier van werken voor uw organisatie betekent.

Lees meer over Agile Advies of neem vrijblijvend contact op met Paul Wijntjes (06-54 65 44 91).

Lees hier meer over Agile Awareness en Kennismaken met Agile/ Scrum