• banner

  Agile Manifesto

Agile manifesto

In 2001 kwamen representanten van verschillende Agile Technieken en Methodes bij elkaar om te kijken welke overeenkomsten zagen. Het resultaat van deze bijeenkomst was het Agile manifesto.

Manifest voor Agile Software Ontwikkeling

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen
door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt
en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we


Mensen en hun onderlinge interactie boven processen and tools
Werkende software boven allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld,
hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.


12 Agile Principes

Daarnaast definieerden zij 12 Agile Principes

 • Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.
 • Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.
 • Lever regelmatig werkende software op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.
 • Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project.
 • Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 • De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
 • Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.
 • Agile processen bevorderen constante ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.
 • Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agility.
 • Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 • De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
 • Op vaste tijden, onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.
Hier vind je een uitgebreide (engelsetalige) uitleg van de principes in meer detail.
Terug naar Wat is Agile / Scrum